Foredrag

Foredragene omhandler eksistentielle spørgsmål, kunst, lederskab, kultur- og religionsmøder, kirke og mission. Se uddybende præsentation af foredragene hos Athenas (www.athenas.dk) – eller på Kristeligt Dagblads liste (www.foredragslisten.dk):

 

jho_foredrag

Sorg som kærlighedens dyreste pris

Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte og sorg. Med kærlighed, nærhed og tilstedeværelse kommer sorg.

 

Ensomhedens sorg

Det er ofte et krævende og tungt sorgarbejde at leve. Livsglæden svinder let ind under trykket af tab og adskillelse. Foredraget giver mange gode idéer og tankeredskaber til at få givet plads til både glæden og modet, så ensomhedens sorg bliver brudt og tavshedens mørke bliver reduceret.

 

Ensomhed er en god ting

Hvis man ikke lige havde sig selv at trækkes med, tilføjer humoristen Storm P. Vel, ensomhed er et godt sted at besøge, men et trist sted at slå sig ned. Temaet udfoldes med indsigt og humor, så alle berøres og udfordres.

 

Kedsomhed som hindring eller springbræt?

Den moderne uro, rastløshed og tomhed er et kendt problem. Mange menneskers oplevelse af kedsomhed indgår i det brogede billede af det moderne liv. Kan kedsomheden blive stedet for fornyelse og kreativitet?

 

Når telefonen ikke ringer – så er det til mig!

Mange efterlyser en langsommere livsrytme. Men hvad gør vi konkret, når livet bliver hæsblæsende, og vi ikke rigtig kan falde til ro midt imellem livets valgmuligheder? Hvordan slipper vi ud af livets hamsterhjul?

 

At slippe for at være ansvarshavende redaktør i sit eget liv

Mange er på jagt efter et meningsfuldt liv, inklusive et godt arbejdsliv. Men mange oplever også livet som én lang eksamen. Søren Kierkegaard giver nogle vældig spændende og udfordrende svar til det menneske, som står i fare for at forløfte sig på livet.

 

Det grænseløse arbejdsliv – Menneskelig nedsmeltning eller god arbejdslyst?

Foredraget er et dybt alvorligt og humoristisk ’wake up call’ med fokus på disse spørgsmål: Hvordan undgå menneskelig nedsmeltning under trykket af det grænseløse arbejdsliv? Hvordan forhindres det, at opgaverne multiplicerer sig selv som champignon? Hvordan kommer arbejde og mening til at køre et godt parløb i (arbejds)livet? Hvordan styrkes den gode arbejdslyst, fornyelse og kreativitet?

 

Vær smuk og vær trist!

Det gavmilde i nedstemtheden og tristheden er det punkt, hvor ensomheden bliver brudt og bliver til en bog, en skulptur eller et billede. Kunstneren trækker sig ind i sig selv, ind i mørket, og finder dér skabelsens kilde. Det er vigtigt at have adgang til et tomt rum. Det er også mulighedens rum. Sammenhængen mellem melankoli og kreativitet afdækkes.

 

For syns skyld – om billedkunst der får os til at se

Materielt og socialt har vi det godt i dette land, men vores tid har måske også gjort os blinde for verden og vore medmennesker, for det skønne og grimme, for sandheden og løgnen. Foredraget vil vise, hvordan kunsten kan få os til at reflektere, undres, frydes, beskæmmes, le og græde.

 

Kunsten at være kirke

Kunsten kan være en hjælp til at tolke og forstå menneskelivet i dets mange facetter. Kirken er ude i det samme ærinde. Den gamle gensidige mistro og ligegyldighed mellem kirken og kunsten er ikke det bedste udgangspunkt. Hvordan kan kunsten gøre kirken rigere på udtryk – og skildre mulige fælles eksistensrum?

 

Kunst og ledelse i grænselandet

Ledelse er en meget dynamisk aktivitet. Den skal møde øgede forandringsbehov. Villighed til at gå ud i grænseområder eller overskride grænser er afgørende. Praktisk klogskab og visdom i lederskab i dag er derfor alfa og omega. Hvordan kan kunstneres kreativitet vise nye veje til et bedre og klogere lederskab?

 

Kunst, død og sorg

Hele livet er kunstens emne. Intet er unddraget kunstens dækningsområde. Der gives mange udfordrende eksempler på, hvordan kunsten reflekterer livets smertepunkter, men også ligefrem kan berige det liv, hvor sorgen er en betingende forudsætning for den menneskelige eksistens.

 

Troen er løs: Privatiseret religiøsitet som udfordring til kirken 

Den flydende modernitet har mange ansigter og mødes på mange scener. Den privatiserede religiøsitet med stærke autonome træk, forankret som den er i en ny opfattelse af menneskets selv, ser ikke den traditionelle tro som en relevant strategi for livet. Derfor udfordres kirken til at arbejde mere aktivt og kreativt ud fra delvis nye forudsætninger og i nye rum.

 

Et rejsetogt med kirken i det globale syd – er der mulige inspirationer?

Kristendommen nærmest stormer frem i Latinamerika, Afrika og Asien. Foredraget giver interessante indblik i noget af det, som sker i det såkaldte globale syd, og som vi måske i nord kan lære meget af.

 

Andre foredrag og møder: Kirkens mission under globaliseringens fortegn, menigheden som mission i en ny tid, mission og dialog, bibelteologiske foredrag om korsmærket mission, når troen slår rod og lignende emner tilbydes også som enkelt- eller dobbeltforedrag til kurser, seminarer og menighedsdage.

 


GENERELLE INFORMATIONER
• Hvert foredrag illustreres med billeder og oversigter i PowerPoint.
• Foredragene holdes i hele landet.
• Skriv til mig vedr. information om honorarer m.m.
• Læs evt. et generelt CV eller et forsknings CV.

 

Jørn Henrik Olsen • Grønnevang 222 • 3250 Gilleleje • tlf: 4830 3139 • mobil: 2575 1200 • jornhenrikolsen@gmail.com