Curriculum vitae Jørn Henrik Olsen

jho_37• Født 28. april 1956. Østermarie, Bornholm.

• Freelance-journalist i gymnasieårene på Dagbladet Bornholmeren 1972-75

• Studentereksamen (mat.nat) fra Rønne Statsskole 1975

• Elev på Luthersk Missionsforenings Højskole 1976

• Teologistuderende 1976-85 (bl.a. med opgaver som studenterrådsformand og medlem af Dansk Bibel-Instituts styrelse 1977-80 – og medlem af informations- og andre udvalg på DBI gennem hele studietiden; redaktør for Nemalah 1981-84; lærer i fagene græsk og kirkehistorie på Luthersk Missionsforenings Højskole 1978-79)

• Cand.theol. fra Københavns Universitet 1985

• Undervisningsleder ved Brødrekirkens Præsteseminarium i Mbeya, Tanzania 1985-94

• Bispeeksamen og præsteordination, Viborg Domkirke 1988

• Undervisningsassistent ved Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet 1995

• Kandidatstipendiat samme sted 1995-98

• Forskningsadjunkt samme sted 1998-99

• Adjunct Faculty (adjungeret professor) ved Fuller Theological Seminary, Pasadena, Californien 1997-03

• Gæstelærer ved Det teologiske Fakultet, Århus Universitet 1999

• Ph.d.-graden fra Københavns Universitet 2000

• Adjunkt i systematisk teologi ved Københavns Universitet 2000-03

• Lektorkompetence fra Københavns Universitet 2003

• Forskningslektor ved Københavns Universitet, 2003–06

• Ledelses- og udviklingsopgaver i Teologisk Kommunikation 1996-06: Kurser i missionsteologi, religionsteologi, tværkulturel kommunikation, ungdomsteologi, lægfolkets teologi, kristent lederskab, dannelse i senmoderniteten og andre emner

• Beskikket censor i Videnskabsministeriet ved kommunikationsuddannelser på Aalborg Univ., Syddansk Univ. og Københavns Univ., 2006-

• Ekstern lektor ved Dansk Bibel-Institut, København, 2007-10

• Konstitueret sognepræst (vikar i 3 mdr.) ved Gilleleje Kirke, 2004. Har siden ordinationen til præstetjeneste tit virket som præst – og har varetaget gudstjenester, kirkelige handlinger m.v.

• Formidlings-, redaktionsopgaver og medlemskaber af forskningsfora, fx Nordisk netværk for kontekstuel teologi, Nordisk netværk for teologisk uddannelse (formand for ledelsen i 2005-07), Nordisk Institut for Missionsteologi og Økumenisk teologi, International Association of Mission Studies, Yale-Edinburgh Study Group: Mission History, Dansk Missionsråds studieudvalg (1995-2010), medlem af Kristeligt Dagblads ekspertpanel, medlem af Areopagos’ repræsentantskab 2003-10 og medlem af DBIs Forskningsudvalg 2000-10

• Freelancer i selvstændig virksomhed 2007- – med opgaver som billedkunstner, kunstformidler, forfatter, forsker, underviser, foredragsholder og censor

• Billedkunstner med udstillings- og koordinationsopgaver, kunstprojekter i ind- og udland, udsmykningsopgaver

• Forfatteropgaver med relevans for forskning, undervisning og kunstformidling. Kunstkritiker i aviser og blade 2005-, bl.a. medredaktør af Magasinet Kunst 2008-, leder af Gribskov Kommunes kunst- og udstillingsudvalg

• Foredrag i mange kirkelige og folkelige fora: Bibelske emner, religions- og kulturmødespørgsmål (bl.a. på Præstehøjskolen, stiftskurser), eksistentielle temaer (bl.a. træthed, kedsomhed, langsomhed under Folkeuniversitetet, Nordsjælland) og kunst

• Nye bog- og skriveprojekter, medlem af Dansk Forfatterforening 2009-

• Fakultetsleder på Menighedsfakultetet, Århus, pr. 1. aug. 2010 – 1. dec. 2014

• Freelancer pr. 1. dec. 2014: Forfatter, foredragsholder, billedkunstner, censor – og forlægger.

Jørn Henrik Olsen • Grønnevang 222 • 3250 Gilleleje • tlf: 4830 3139 • mobil: 2575 1200 • jornhenrikolsen@gmail.com