Curriculum Vitae for Jørn Henrik Olsen (Research)

2003 Lecturer (Associate Professor) in Systematic Theology at University of Copenhagen
2000 PhD, University of Copenhagen; dissertation: Identitet og kontinuitet: Traditionel livsforståelse og kristen livsforståelse i en afrikansk kontekst, belyst ud fra moderne afrikanske syn på Kristus; 320 pp [Engl. Identity and Continuity: Traditional Understanding of Life and Christian Understanding of Life in an African Context, Illustrated from Modern African Views of Christ]
1985 Master of Theology, University of Copenhagen; master thesis (5 papers; 125 pp) – 1985

 

Relevant positions

2010
Head of the Lutheran School of Theology in Århus
2007 External Lecturer at Copenhagen Lutheran School of Theology
2003-2006 Research Senior Lecturer at the Faculty of Theology, University of Copenhagen
2000-2003 Assistant Professor in Systematics at the Faculty of Theology, University of Copenhagen
1999 Visiting Lecturer at the Faculty of Theology, Aarhus University
1998-1999 Research Lecturer at the Faculty of Theology, University of Copenhagen
1997-2003 Associate Professor (Adjunct Faculty) at Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA
1995-1998 Research Fellow at the Faculty of Theology, University of Copenhagen
1995 Teaching Assistant at the Faculty of Theology, University of Copenhagen
1989-1994 Dean of Studies at the Moravian Theological College, Mbeya, Tanzania
1986-1988 Missionary in the Moravian Church in Rukwa, Tanzania

Related activities

2006-2010 External Examiner at Aalborg University, University of Southern Denmark and University of Copenhagen
2004 Temporarily appointed vicar in Gilleleje, DK (3 months)
1988 Ordained as a minister in the Danish Lutheran Church

Publications

Books

2016 Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte – Essays og Malerier (Vita Nuova Publisher Gilleleje; 204 pp) [The Blue Fire – Loneliness, Longing, and Aesthetic Pain]
2001 Kristus i tropisk Afrika – i spændingsfeltet mellem identitet og relevans (Studia Missionalia Svecana LXXXIII; Uppsala: Svenska Instituttet för Missionsforskning; 320 pp) [Engl. Christ in Tropical Africa – in the Area of Tension between Identity and Relevance]

Contributions to anthologies

2004 “Religionsteologiens tre blodtyper: A, B og C”, in Harald Nielsen (red.), Religionsteologi (Ny Mission 7; Copenhagen: Unitas Forlag), 27-42 [Engl. “The Three Blood Types of Religion Theology: A, B, and C”]
2004 “Når samarbejdet trues af sammenbrud”, in Harald Nielsen (ed.), Samarbejde i mission (Ny Mission 4; Copenhagen: Unitas Forlag), 22-35 [Engl. “When Cooperation Is Threatened by Breakdown”]
2003 “Mission som global bevægelse: Et lokalt, kontekstuelt perspektiv”, in Viggo Mortensen (ed.), Globalisering og mission (Ny Mission nr. 3; Copenhagen: Unitas Forlag), 27-44 [Engl. “Mission as a Global Movement: A Local, Contextual Perspective”]
2001 “Synd, skyld og soning i afrikansk kollektivistisk perspektiv”, in Sigurd Bergmann (ed.), “Man får inte tvinga någon” – Autonomi och relationalitet i nordisk teologisk tolkning (Nora: Nya Doxa), 165-173 [Engl. “Sin, Guilt and Atonement in African Holistic Perspective”]
1998 “Død og identitet i afrikanske hverdagskulturer set i et korsteologisk perspektiv”, in Sigurd Bergmann & Carl Reinhold Bråkenhielm (eds.), Vardagskulturens teologi (Nora: Bokförlaget Nya Doxa), 192-207 [Engl. “Death and Identity in African Everyday Cultures Seen in a Cross Theology Perspective”]
1995 “På vej mod en afrikansk ekklesiologi”, in Hans Raun Iversen (ed.), Vinduer til Guds Rige: Seksten forelæsninger om kirken (Copenhagen: Anis), 233-247 [Engl. “Towards an African Ecclesiology”]

Selected articles

2006 “Identitet og relevans: Et studie i afrikanske Kristus-opfattelser”, ICHTHYS 33/4: 4-24 [“Identity and Relevance: A Study in African Ideas of Christ”]
2005 “Den privatiserede religiøsitet som udfordring til kirken”, ICHTHYS 32/3: 14-27 [Engl. “The Privatized Religiosity as a Challenge to the Church”]
2004 “Arts as a Medium of Church Unity”, Swedish Missiological Themes 92/1: 83-97
2002 Vil du danse med mig? Om fællesskab og næstekærlighed, ICHTHYS 29/4 : 157-168 [Engl.
2000 “Evangeliets universalitet og teologiens kontekstualitet”, ICHTHYS 27/1: 29-39 [Engl. “The Universality of the Gospel and the Contextuality of Theology”]
1999 “Søgen efter identitet og kravet om relevans i kristen afrikansk tænkning”, Norsk tidsskrift for misjon 1: 3-21 [Engl. “The Quest for Identity and the Demand for Relevance in Christian African Way of Thinking”]
1999 “Mission år 2000: Kontekstuel følsomhed i missiologien”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi 77: 43-67 [Engl. “Contextual Sensitivity in the Missiology”]
1997 “Contextualised Christology in Tropical Africa?”, Swedish Missiological Themes 85/3-4: 247-267
1997 “‘Religionernes teologi’ og missionens opgave”, Nordisk Missionstidsskrift 108/2: 19-21 [Engl. “‘The Theology of Religions’ and the Purpose of Mission”]

Jørn Henrik Olsen • Grønnevang 222 • 3250 Gilleleje • tlf: 4830 3139 • mobil: 2575 1200 • jornhenrikolsen@gmail.com